training resultaat- en ontwikkelingsgesprekken

In april volgde een groep leidinggevenden van een universiteit een training over het voeren van jaargesprekken.

Ik zag de jaargesprekken altijd als iets van mij als individu. Door deze cursus heb ik me gerealiseerd dat het jaargesprek voor een leidinggevende een instrument is waarmee je elk individu een plaats in je team geeft en kunt gaan werken aan het verwezenlijken van gezamenlijke doelstellingen.

Tijdens de training kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de kracht van onze mindset; organisatiebelang versus medewerkersbelang; hoe creëer ik een collectieve teammindset?; tips voor een effectieve voorbereiding op de gesprekken door mijn medewerkers en ikzelf; feedback geven op gedrag; ontwikkelen vanuit talent of tekort.

De deelnemers evalueerden deze training met een gemiddelde score van 8,5 en gaven unaniem aan dat zij de training zeker aan collega-leidinggevenden zouden aanraden. Met de volgende redenen:

  • De training is zeer goed toe te passen in de praktijk. De rollenspellen geven inzicht in ‘het waarom’ van reacties en interacties. Door deze inzichten te bespreken, krijg je een betere en meer realistische ‘spiegel’ voorgehouden en daar kun je écht wat mee.
  • Ik zag de resultaat- en ontwikkelingsgesprekken altijd als iets van mij als individu. Door deze cursus heb ik me gerealiseerd dat het jaargesprek voor een leidinggevende een instrument is waarmee je elk individu een plaats in je team geeft en kunt gaan werken aan het verwezenlijken van gezamenlijke doelstellingen. Daarbij geeft de workshop handvatten om het gesprek zo te laten verlopen dat de opbrengst voor alle partijen (leidinggevende, medewerker en team) het grootst is.

Waarvoor gebruik jij de jaargesprekken? Reageer hieronder.