leiderschapsontwikkeling

leergang ‘leidinggeven als professie’

Samen met mijn collega Sylvia Burgers ontwikkelde ik een vierdaagse leergang voor leidinggevenden. In 2023 hebben we deze leergang met succes uitgevoerd bij PostNL.

Sylvia en ik hebben al vaker samengewerkt als één van ons een opdracht kreeg waarbij de inzet van meerdere trainers wenselijk was. Beiden werken we zowel in de profit-, als in de non-profit sector.

Samenwerken met haar is altijd een feest. Van de voorbereidingsdagen maken we een inspirerend samenzijn, we vullen elkaar aan en houden elkaar scherp.

Na afloop van deze opdracht ontstond de wederzijdse wens om binnen onze klantenkring kenbaar te maken dat er inmiddels een solide basis voor een programma ligt. En tegelijk werken wij allebei graag ‘op maat van de klant en deelnemers’.

Neem gerust contact met mij op als je nieuwsgierig bent, en of door wilt praten om te kijken of Sylvia en ik ook iets voor uw organisatie kunnen betekenen. Wij komen graag een keer op de koffie!

 

wij maken onze programma’s altijd op maat, hieronder alvast een voorproefje

Dag 1 – ochtend: ‘in beweging’: een verdiepende kennismaking in carrouselvorm, met ongeveer 12 opdrachten op drie aspecten:

 • ik als persoon
 • ik als leidinggevende
 • ik en mijn team

We gaan meteen de diepte in met een speelse werkvorm vol beweging. De opdrachten in de carrousel leiden tot een meer bewustwording van de deelnemers over hun leidinggevende rol.

Dag 1 – middag: wanneer is mijn team succesvol:

 • in de ogen van de medewerkers in mijn team?
 • in de ogen van mijn leidinggevende?
 • in de ogen van onze belangrijkste stakeholders?

Waar kijk ik bewust en onbewust naar wanneer ik vind dat mijn team goed bezig is of niet? Welke verwachtingen heb ik over het functioneren van mijn team, en spreek ik dat ook uit?

Wat wordt er van mij en mijn team verwacht vanuit de waarden en doelen van de organisatie?

Aan het eind van dit dagdeel hebben alle deelnemers:

 • een beeld van de voor hun team meest belangrijke stakeholders
 • een eerste aanzet van de drie tot vier Succesgebieden waarop hun team ‘moet’ scoren
 • bekeken vanuit drie gezichtspunten: hun eigen visie, de visie van hun manager, de visie van hun belangrijkste stakeholders

Daarmee gaan de deelnemers in de periode tot de tweede trainingsdag aan de slag.

Dag 2: teamontwikkeling – de leidinggevende als teamcoach

Onderdeel 1: zichtbaar maken van de dynamiek in jouw team.

Onze visie is dat je, om een goede leidinggevende te kunnen zijn, niet alleen helder en expliciet ‘moet’ zijn over jouw opvattingen en ideeën over wat ‘een goed team’ is, maar dat je ook een scherp oog ontwikkelt voor de dynamiek in je team, en op welke manier jij daar invloed op uitoefent.

Daar gaan we in de ochtend met de groep deelnemers mee aan de slag.

Onderdeel 2: geef een pitch over de Succesgebieden van jouw team

Deelnemers geven een pitch over hun teamdoelstellingen aan een door henzelf gekozen ‘’lastige” doelgroep (bijvoorbeeld: hun leidinggevende, hun eigen team, ….) en krijgen daarna feedback van elkaar en de trainers.

We besteden daarbij ook aandacht aan de vragen: hoe geef je eigenlijk goede feedback? Wat doet het ontvangen en geven van feedback met je?

Dag 3: leidinggeven aan individuele medewerkers en je team: het goede en moedige gesprek voeren (met oefencoaches/trainingsacteurs)

Een dag doen, uitproberen en ervaren:

 • het moedige gesprek: oefening in tweetallen
 • korte theorie: panic zone, challenge zone, comfort zone
 • saté-prikker oefening
 • middag dagdeel in kleine groepen (maximaal 5 per groep) intensief en onderzoekend oefenen met trainingsacteurs/oefencoaches

Dag 4: zelfreflectie en continu ontwikkelen

 • Verdiepende terugblik op het werken met trainingsacteurs
 • Waarin ben ik ‘moeiteloos briljant’ en wat is mijn ‘beetje moeite, groot succes’ ontwikkelpunt als leidinggevende?
 • Introductie van intervisie; blijvend leren, ook na de training
 • Door deelnemers aangedragen onderwerpen

We ronden de leergang af met het vormen van intervisiegroepen, een (aanzet tot) een persoonlijk actie-/ontwikkelplan en tot slot een verrassende afsluiting.