teamtraining

‘samen succesvol’: meer passie en plezier, betere teamresultaten

Bij teamtraining en -coaching werk ik graag met uitdagende vragen op het grensvlak van werk en onderlinge verhoudingen c.q. persoonsgerichte vraagstukken. Nieuw samengestelde (management-)teams geef ik een vliegende start. Stagnerende teams weet ik vlot te trekken. Deelnemers omschrijven mijn werkwijze met de woorden: passie, plezier, respectvol, zorgvuldig en met de nodige directheid.

De combinatie van resultaat en gedrag staat centraal bij mijn teamcoachingsaanpak. Hebben we met elkaar dezelfde beelden bij resultaten die we moeten behalen om als team succesvol te zijn? Zowel in onze eigen ogen, als in de ogen van onze belangrijkste stakeholders.
En wat staat ons daarvoor te doen? Op resultaten kun je namelijk niet direct sturen. Resultaten worden behaald (of niet behaald) door acties en gedrag.

Een team-traject bestaat vaak uit de volgende stappen:

  • intake:  samen met betrokkenen breng ik de huidige situatie in kaart: wat werkt er wel en wat niet? Wanneer is de teamcoaching succesvol (in termen van zichtbare resultaten)? We kijken naar de markante gebeurtenissen die in de geschiedenis van het team hebben plaatsgevonden. Zonder oordelen en met aandacht voor wat feitelijk gebeurd is en de impact daarvan op het team. Hierdoor ontstaat ‘vanzelf’ een coachvraag. Deze coachvraag wordt al werkende aangescherpt en verandert soms zelfs radicaal.
  • workshop Werken vanuit Succesgebieden: in een workshop van één dagdeel werk ik met het team aan de hand van een aantal heldere en concrete stappen naar een collectieve mindset over een drie- tot viertal succesgebieden waarmee jullie gedurende het jaar kunnen monitoren of jullie op (de goede) weg zijn naar het bereiken van jullie doelen. Succesgebieden waarvan ook jullie belangrijkste stakeholders zeggen: als je dat voor elkaar krijgt, hebben jullie goed werk geleverd. Deze stap levert twee zaken op: (1) het team heeft meteen een bruikbaar resultaat waar ze het komende jaar mee aan de slag kunnen; en (2) ik heb een beeld van de teamdynamiek en kan op basis daarvan een onderbouwd voorstel doen voor een effectieve follow-up.
  • maatwerk als follow-up: in deze fase is mijn belangrijkste rol als coach om als ‘buitenstaander’ helder te blijven kijken, en de zaken die buiten het gezichtsveld van het team blijven onder de aandacht te brengen. Ik kijk en intervenieer steeds vanuit de volgende twee hoofdvragen: wat maakt dat zaken niet werken? En wat kan ik doen om het team te leren hier anders en effectiever mee om te laten gaan?
    Gedurende deze fase kijk ik continu samen met het team wat er nodig is om het nieuwe gedrag te verankeren.
  • succes-monitor sessies: regelmatig blijkt de workshop Samen Succesvol al voldoende om als team mee aan de slag te gaan. Door het samen definiëren van de succesgebieden heeft het team eigenaarschap genomen over de gewenste teamresultaten en worden zaken die spelen minder persoonlijk, maar bespreekbaar vanuit de impact op het teamresultaat.
    In dat geval bestaat de follow-up uit een workshop van een dagdeel om het team te leren hoe ze elk kwartaal een succes-monitor sessie kunnen uitvoeren (de kracht van stap voor stap verbeteren). Regelmatig faciliteer ik gedurende één jaar de Q-monitor-sessies. Gedurende dat jaar blijven de Succesgebieden hetzelfde. Na een jaar kijken we of één of meer van de Succesgebieden aangescherpt of veranderd moeten worden.
  • afronding en nazorg: enkele weken na de afronding van  het traject voer ik met de opdrachtgever een afrondend gesprek op basis van een beknopt eindverslag.