jaarplan maken

een interactieve workshop voor teams

Hoe staat het met jullie jaarplan? Heb je geen jaarplan of is het opstellen een jaarlijkse verplichting, om daarna weer in de kast te verdwijnen? Lees dan verder.

Stel je voor dat je een jaarplan hebt dat leeft voor alle teamleden. Een jaarplan dat energie geeft om er mee aan de slag te gaan. En een jaarplan dat zorgt dat zowel de leidinggevende als het team weten wat jullie komend jaar moeten doen om te scoren op de voor jullie succes meest belangrijke resultaatgebieden. Resultaatgebieden waarvan ook jullie belangrijkste stakeholders zeggen: als je dat voor elkaar krijgt, hebben jullie een succesvol jaar gehad.

De workshop ‘jaarplan maken’ geeft je dat als resultaat. En het is letterlijk een workshop, want we gaan aan de hand van een aantal heldere en concrete stappen meteen aan de slag. Middels een aanpak die in de praktijk bewezen heeft tot succes te leiden. En die zorgt dat het team energie krijgt om met het jaarplan aan de slag te gaan. En een aanpak die focus geeft om gedurende het jaar te kunnen monitoren of de gedane acties ook tot het gewenste resultaat leiden.

‘een teamplan hoort voor je te werken in plaats van dat het een papieren blok aan je been is gedurende het jaar’

‘deze workshop heeft ons op een prachtige manier geholpen om onze focus te verscherpen en doelgebieden voor komend jaar te kiezen: dat geeft veel duidelijkheid en energie!’