individuele coaching

kort, krachtig en effectief

In je werk loop je regelmatig tegen dezelfde dingen aan. Vraagstukken die met je werk te maken hebben, maar zeker ook met jou als persoon. Individuele coaching kan je dan helpen om stappen te zetten.

De coachingstrajecten starten met een intake. We brengen je vraag in kaart en kijken of er een klik is tussen ons beiden om effectief te kunnen werken.
Ik leer je geen trucjes aan, maar daag je uit om anders te gaan kijken en denken, alternatieven te onderzoeken en keuzes te maken.
Wij bewaken samen de voortgang en brengen regelmatig de tussentijds bereikte resultaten in kaart. Aan het eind van elk coachingsgesprek krijgt je één of meer korte en praktijkgerichte opdrachten mee die je uitvoert in de periode tot het volgende gesprek.

enkele reacties van klanten

  • ‘Eric coacht op een fijne en doortastende manier. De gesprekken hebben mij meer inzicht gegeven in op welke manier ik wil leidinggeven, en hebben geholpen mijn voornemens daadwerkelijk om te zetten naar de praktijk’
  • ‘je coacht op een onbaatzuchtige manier, luistert aandachtig en breekt op cruciale momenten in met een vraag of een rake opmerking. Ik denk met een warm gevoel terug aan jouw inspiratie, betrokkenheid en openheid’
  • ‘origineel en respectvol. Precies op het juiste moment die ene vraag die tot een nieuw inzicht leidt. Daardoor kon ik veel beter omgaan met een moeilijk veranderingsproces in de organisatie’
  • ‘de coachingsgesprekken waren inspirerend, verhelderend en soms diepgaand en emotioneel’
  • ‘de gesprekken met adviezen en tips hebben mij geholpen om steviger in mijn schoenen te staan en mij vertrouwen gegeven in mijn functioneren als adviseur. Bedankt!’
  • ‘de open en directe aanpak brachten mij in een beperkt aantal sessies verder in mijn functioneren als planontwikkelaar’
  • ‘direct in de praktijk toepasbaar en uiterst effectief’