privacy verklaring

Eric den Heijer – training, coaching en advies is opgericht in 2002 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als registratienummer 34179904. Wij bieden trainingen en coaching aan voor (werknemers van) bedrijven en non-profit organisaties.
Wij werken met teams, leidinggevenden en individuele medewerkers. Onze focus ligt op ‘haal meer uit je team’. Oftewel: hoe zorg je dat je met elkaar vanuit passie en plezier tot klinkende resultaten komt.

Vertrouwelijkheid is een belangrijke waarde in ons werk. In deze privacyverklaring hebben we vastgelegd hoe we deze vertrouwelijkheid vormgegeven hebben.

Heeft u vragen over dit document of mist u zaken? Neem dan per email contact met ons op: info@ericdenheijer.nl

over vertrouwelijkheid

In onze algemene voorwaarden staat over vertrouwelijkheid het volgende: “Eric den Heijer – training, coaching, advies acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Eric den Heijer – training, coaching, advies, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt”

Eric den Heijer is aangesloten bij de beroepsvereniging voor trainers, NOBTRA, en is derhalve gebonden aan de ethische gedragscode van deze beroepsvereniging.

over de gegevens die wij verzamelen en bewaren

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij gegevens nodig. Voor deze gegevensverzameling onderscheiden we drie doelgroepen:

opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn de organisaties voor wie we onze diensten uitvoeren. Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die we van hen ontvangen voor het uitvoeren van onze diensten.
Aan de andere kant delen wij met hen – conform onze ethische beroepscode – geen vertrouwelijke informatie die we van onze deelnemers ontvangen tijdens de uitvoering van onze activiteiten.

deelnemers

Van onze deelnemers verzamelen we naast contactgegevens alleen die informatie die nodig is voor het uitvoeren van de trainingen en/of coachingstrajecten.
Deze gegevens bewaren we tot maximaal zes maanden na afronding van de training/coaching. Dit doen we om onze deelnemers ook na de afronding van een traject op hun verzoek te kunnen ondersteunen. Uiteraard kunt u ons verzoeken om uw gegevens eerder te vernietigen.
Conform onze ethische beroepscode delen wij delen deze informatie niet met derden (tenzij op nadrukkelijk verzoek van de deelnemer). Ook niet met de opdrachtgever. Wel delen wij met onze opdrachtgever de uitkomsten van de deelnemers-evaluatie (geanonimiseerd) en informatie over de voortgang en resultaten (op groepsniveau).

abonnees nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen verzenden hebben we minimaal een emailadres nodig. Bij inschrijving vragen we ook naar de voor- en achternaam om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren. Deze gegevens worden opgeslagen tot het moment dat iemand zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link voor afmelding.

recht van inzage en bijwerken van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben verzameld, als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of als u een klacht hebt over de manier waarop we uw gegevens verzamelen en verwerken, kunt u contact met ons opnemen via email (info@ericdenheijer.nl). U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.