jaarplan 2017: rituele dans of eigenaarschap bij het team?

Hoe staat het met jullie jaarplan 2017? Is het opstellen een jaarlijkse verplichting, om daarna weer in de kast te verdwijnen? Lees dan verder.

Stel je voor dat je een jaarplan voor 2017 maakt dat leeft voor alle teamleden. Een jaarplan dat energie geeft om er mee aan de slag te gaan. En een jaarplan dat zorgt dat zowel de leidinggevende als het team weten wat jullie komend jaar moeten doen om te scoren op de voor jullie succes meest belangrijke resultaatgebieden. Resultaatgebieden waarvan ook jullie belangrijkste stakeholders zeggen: als je dat voor elkaar krijgt, hebben jullie een succesvol jaar gehad.

De workshop ‘jaarplan maken’ geeft je dat als resultaat. En het is letterlijk een workshop, want we gaan aan de hand van een aantal heldere en concrete stappen meteen aan de slag. Middels een aanpak die in de praktijk bewezen heeft tot succes te leiden. En die zorgt dat het team energie krijgt om met het jaarplan aan de slag te gaan. En een aanpak die focus geeft om gedurende het jaar te kunnen monitoren of de gedane acties ook tot het gewenste resultaat leiden.

‘een teamplan hoort voor je te werken in plaats van dat het een papieren blok aan je been is gedurende het jaar’

Hoe ik dat voor elkaar krijg?  Dat leg ik graag uit in een persoonlijk gesprek.

Wil je zelf met je team aan de slag? Lees dan hier verder voor tips.

Reacties

  1. Eric heeft op een prachtige manier geholpen om onze focus te verscherpen en doelgebieden voor het komend jaar te kiezen. Dat geeft veel duidelijkheid én energie!

  2. Eric heeft ons begin dit jaar erg goed geholpen met het opstellen van het jaarplan 2016 voor de afdeling HR. We zien dan nu ook aan het einde van het jaar, dat het een stuk makkelijker was om de doelen te bereiken in vergelijking met voorgaande jaren. Focus is hierbij het “toverwoord”, aandacht voor de juiste onderwerpen.

    Voor 2017 zien we dat we nu al bezig zijn met het jaarplan en daarin ook het management meenemen. Er ontstaat daardoor een betere afstemming tussen het management en HR wat ten goede komt van het draagvlak en de kans op succes. Je hebt als HR immers ook het management nodig om de doelstellingen te kunnen bereiken, en andersom!

    Eric heeft mijn afdeling dan ook niet alleen geleerd om zelf een jaarplan op te stellen, maar ook om deze kennis over te brengen bij het management.

  3. Eric heeft mij wederom laten inzien dat het maken van een jaarplan energie geeft. Zijn overtuiging dat het maken van een jaarplan een gezamenlijke teamactiviteit is, heeft ons allen op het goede pad gezet. In deze 4 uur durende workshop hebben we een prachtige basis kunnen leggen waar we met zijn allen mee aan de slag kunnen.

  4. Van een jaarplanning waar je door de bomen het bos niet meer ziet, naar 4 peilers die werkbaar zijn. Daarnaast leeft het nu en is het niet meer ons zoveelste document