positie verwerven en beïnvloeden

een training voor adviseurs, beleidsmakers en managers.

Het succes van managers, adviseurs en beleidsmakers hangt niet alleen af van hun inhoudelijke kwaliteit, maar wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin zij anderen meekrijgen in de door hen gewenste richting.
Daarom ontwikkelden wij deze training met impact en grote praktische toepasbaarheid: spelen, ervaren, reflecteren, leren.

De training is met succes uitgevoerd als module in diverse in-company leiderschapsprogramma’s.

voor wie?

We hebben deze training ontwikkeld voor managers, adviseurs en beleidsmakers die zich herkennen in een of meer van de onderstaande uitspraken:

 • Je hebt goede ideeën, maar hoe krijg je daarvoor de handen op elkaar bij de mensen die het voor het zeggen hebben?
 • Je wilt als adviseur een meer gezaghebbende positie verwerven.
 • Je wilt graag eerder bij zaken betrokken worden. Nu wordt je vaak pas gevraagd als de plannen al gemaakt zijn.
 • Sommige mensen krijg je gemakkelijk mee in je ideeën, bij anderen gaat dit bijna altijd moeizaam.
 • Je vraagt je of hoe dit komt en waar je eigen blokkades zitten.
 • Je ervaart regelmatig dat een gesprek niet loopt zoals je zou willen, maar wat kun je doen om het gesprek de goede kant op te sturen? Je schrijft inhoudelijk goede nota’s, maar vervolgens wordt er niet altijd wat mee gedaan.

Immers: je kunt inhoudelijk nog zo goed zijn, resultaten boek je door anderen te winnen voor jouw ideeën.

wat gaan we doen?

Deze tweedaagse training die Eric den Heijer en Paul van der Plas al jarenlang met succes verzorgen, bestaat vooral uit doen en ervaren.

We starten de tweedaagse met een krachtige ervaringsgerichte oefening, waarbij je 8 verschillende ego-types spelenderwijs zult voelen en ervaren. Vanuit deze beleving gaan we vervolgens op zoek naar een passende positie van deze 8 ego-types in de Roos van Leary. Na deze oefening zul je de 8 ego-types van binnenuit kennen en kunnen gebruiken tijdens de rest van de tweedaagse.

Met een simpele test breng je vervolgens je eigen voorkeurs-ego-types in kaart. En na een korte uitleg zul je ook het gedrag van je ‘lastige gesprekspartners’ kunnen plaatsen in de 8 ego-types. Je beschikt daarmee over een praktisch bruikbare beschrijving van het soort gedrag & de onderliggende drijfveren en blokkades die je bij jezelf en je gesprekspartners kunt tegenkomen.

En daarmee hebben we stof genoeg voor de resterend drie dagdelen. Daarin gaan we in de vorm van een oefenlaboratorium aan de slag met jullie eigen praktijkvraagstukken. We spelen situaties uit, en onderzoeken hoe we van de ongewenste naar de gewenste situatie kunnen komen. Zodat je leert om effectief positie in te nemen.

Door het sterk interactieve karakter van de training zul je daarbij minstens zo veel leren van de vraagstukken van je collega-deelnemers als van de eigen praktijksituatie die je inbrengt.

Zo maak je spelenderwijs kennis met drie bestaande theorieën: Ego’s van Bas Blecking, De Roos van Leary, en Krachtenveldanalyse. De combinatie van deze theorieën biedt je een krachtig instrumentarium om te kunnen spelen met beïnvloedingsvraagstukken. Door de werkvormen die we in deze training gebruiken, zorgen we ervoor dat de theorieën tot leven komen, en daardoor concreet en toepasbaar worden: van weten naar kunnen.

In de reader die je tijdens de training ontvangt kun je alles later nog eens rustig nalezen.

Deelnemers aan eerdere trainingen gaven aan dat onze aanpak indruk maakt en tot resultaten leidt.

de belangrijkste opbrengsten van deze training

 • je kunt je eigen positie beter inschatten – je hebt de voor jouw succes meest belangrijkste spelers in kaart gebracht
 • je heb je in de ander leren verplaatsen en weet daarmee uit je eigen ervaring wat de ander nodig heeft om met je mee te bewegen
 • je kunt spelen met ego’s en daarmee langs verschillende wegen je doel bereiken
 • je zult situaties sneller als ‘lastig’ erkennen en er soepeler mee om kunnen gaan
 • je hebt een helder zicht op het profiel van je belangrijkste gesprekspartners
 • twee bijzondere en inspirerende dagen