outputgericht sturen: hoe breng je KPI’s tot leven?

Bijna honderd leidinggevenden van een grote nederlandse bank volgden in de maanden december en januari bij ons de eendaagse training “Hoe breng je KPI’s tot leven?”. De achterliggende klantvraag bij deze training was: hoe maken we een volgende stap in outputgericht sturen? Oftwel: wat kan ik als leidinggevende doen om te zorgen dat mijn medewerkers zelf proactief aan de slag gaan met hun bijdrage aan het teamresultaat en dat we samen in gesprek komen over persoonlijke ontwikkelingsvragen die er toe doen?

Dit als voorbereiding op de komende ronde planningsgesprekken, waarbij de medewerkers aan zet zijn om zinvolle resultaat- en ontwikkelingsafspraken voor zichzelf te formuleren.

In de ochtend werkten we aan het vertalen van het KPI-framework in actiegerichte en beïnvloedbare teamdoelstellingen. En aan de vraag hoe je deze samen met je team formuleert op zo’n manier dat ze leiden tot begrip op drie niveaus:

  1. begrijpelijkheid: verstaan we allemaal hetzelfde onder de woorden die we gebruiken?
  2. noodzaak: ziet iedereen de noodzaak in om aan deze teamdoelstellingen te gaan werken?
  3. eigen bijdrage: wat gaan deze teamdoelstellingen van mij vragen? (zowel qua resultaten als gedrag)

Als het lukt om met je team tot en met het derde niveau van begrip te komen, creëer je daarmee een collectieve mindset op het niveau van elk operationeel team. En van daaruit kun je de bal bij de medewerkers leggen om zelf na te denken over afspraken die ze voor komend jaar met jou willen maken over hun bijdrage aan het teamresultaat.

In het tweede dagdeel gingen we in de vorm van een oefenlab aan de slag met respectvol confronterende gesprekken met je medewerkers die leiden tot reflectie. Daarbij keken we steeds in welke van de volgende drie zones het gesprek plaatsvond: de comfort-zone, de learning-zone en/of de panic/magic zone. En wat het van jou als leidinggevende vraagt om in de derde zone met je medewerker in gesprek te komen.

Bij de start van elk oefenlab voerden we met de deelnemers een onderzoekend gesprek naar hun intrinsieke motivatie. Waarom doe je wat je doet? Welke waarden die voor jou persoonlijk belangrijk zijn, zitten daarachter en wat levert het leidinggevende werk dat je doet jou persoonlijk op? Kortom: waar kom jij je bed voor uit?