managementteam seminar

Staat jouw managementteam voor een uitdagende klus? Vaak spelen dan vraagstukken als: hebben alle leden van het manegementteam hetzelfde resultaat voor ogen? Wat zijn onze grootste uitdagingen voor de komende periode? Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe gaan we om met verschillende visies op leiderschap en stijlen van leidinggeven? En hoe krijgen we onze medewerkers mee in de gewenste verandering?
Voor deze en andere vragen geef ik het managementteam een vliegende start met een intensief en (inter)actief managementteam seminar.

Op basis van succesvolle opdrachten voor klanten uit het bedrijfsleven en non-profit organisaties ontwikkelde ik een stramien voor een intensief en resultaatgericht management seminar dat jouw managementteam een nieuwe boost geeft. Het stramien bestaat uit vier bouwstenen, die afhankelijk van de uitkomsten van de intake door mij vertaald worden in een programma op maat.

maatwerk programma op basis van vier bouwstenen

 1. Wanneer zijn we als afdeling succesvol & hoe gaat we dat monitoren?
  opbrengst 1: maximaal vijf richtinggevende zinnen die jullie het komende jaar kunnen gebruiken als basis voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers
 2. Wat hebben we van elkaar nodig als managementteam om deze klus te klaren?
  opbrengst: concrete afspraken wat jullie gaan doen om elkaar te versterken en te ondersteunen
 3. Wat zijn onze visies op leiderschap en management en hoe vertaalt dat zich in ons dagelijks handelen?
  opbrengst: eenduidig optreden als managementteam, wederzijds begrip voor elkaars opvattingen over leiderschap en management
 4. Hoe treffen we onze medewerkers aan en welke vaardigheden hebben we nodig om hen mee te krijgen in de gewenste verandering?
  opbrengst: praktische tips en instrumenten om de verwachte reacties van medewerkers te kunnen managen

Samen bepalen we welk van deze bovenstaande onderwerpen aan de orde moeten komen en waar de prioriteit ligt.