teamtraining

‘op weg naar succes’: meer passie en plezier, betere teamresultaten

Bij teamtraining en -coaching werk ik graag met uitdagende vragen op het grensvlak van werk en onderlinge verhoudingen c.q. persoonsgerichte vraagstukken. Nieuw samengestelde teams geef ik een vliegende start. Stagnerende teams weet ik vlot te trekken. Deelnemers omschrijven mijn werkwijze met de woorden: passie, plezier, respectvol, zorgvuldig en met de nodige directheid.

Gedragsverandering staat centraal bij mijn teamcoachingsaanpak. Op resultaten kun je namelijk niet direct sturen. Resultaten worden behaald (of niet behaald) door gedrag.

Een team-traject bestaat vaak uit de volgende stappen:

  • van opdracht naar coachvraag:  samen met betrokkenen breng de huidige situatie in kaart: wat werkt er wel en wat niet? Wanneer is de teamcoaching succesvol (in termen van zichtbare resultaten)? We kijken naar de markante gebeurtenissen die in de geschiedenis van het team hebben plaatsgevonden. Zonder oordelen en met aandacht voor wat feitelijk gebeurd is en de impact daarvan op het team. Hierdoor ontstaat ‘vanzelf’ een coachvraag. Deze coachvraag wordt al werkende aangescherpt en verandert soms zelfs radicaal.
  • aan de slag: in deze fase is mijn belangrijkste rol als coach om als ‘buitenstaander’ helder te blijven kijken, en de zaken die buiten het gezichtsveld van het team blijven onder de aandacht te brengen. Ik kijk en intervenieer steeds vanuit de volgende twee hoofdvragen: wat maakt dat zaken niet werken? En wat kan ik doen om het team hier anders en effectiever mee om te laten gaan? Deze fase speelt zich zoveel mogelijk binnen de werkcontext van het team af.
  • borging van de opbrengsten van de teamcoaching in termen van ander gedrag: in deze fase kijk ik samen met het team wat er nodig is om het nieuwe gedrag te verankeren.
  • afronding en nazorg: enkele weken na de afronding van  het traject voer ik met de opdrachtgever een afrondend gesprek op basis van een beknopt eindverslag. Daarin bespreken we ook of er nog aanvullende acties nodig zijn.